ilustrátor. študent. animátor.


Uzrel svetlo sveta v roku 1992 sveta ešte v časoch ČSR a vyrastajúc na bratislavskom panelákovom sídlisku už všetko pilne pokresloval. Čo nebolo obalené skončilo počmárané. A tak rodičia trpezlivo obalovali a prebalovali. Postupne fascinovaný kreslenými rozprávkami Toma a Jerryho cez klasické francúzske komixy Asterixa od Uderza až po slovenského karikaturistu Shootyho, sa začal inšpirovať, obkukávať, vymýšlať a hľadať cez podomácky skúšané výtvory vlastnú stopu. A tak tento pestorfarebný príbeh pokračoval dobrovoľníckou animátorskou prácou v saleziánskom stredisku, štúdiom na fakulte architektúry STU v Bratislave i Wroclawe, štúdiom na Škole Dizajnu v odbore grafika vizuálnych komunikácií a kreslením po stenách bytov. Od septembra 2020 začína študovať ako Salezián dona Bosca filozofiu na Inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline. Okrem záujmu o nové vizuálne formy sa zaujíma o vzťah súčasného umenia a kresťanskej spirituality.