peter fourier.

Komiksová story na 48 stranách o Petrovi Fourierovi, ktorý je zaradený v pestrofarbnej a inšpiratívnej galérií svätcov. Človek svojej doby, ktorý to nevzdal a z ktorého činov máme úžitok dodnes. Nielen z kriedovej tabule...

vydalo vydavateľstvo Lúč_2015